Tag: Dog Neutering

May 23
รีวิวทำหมันสุนัข ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ พระราม 9 เจ้าของนอนเฝ้าด้วยได้

วันนี้จะมารีวิวทำหมันให้ฟังกัน น้องจิน น้องสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ไปทำหมันที่…