Business Policy

นโยบายทางธุรกิจ

Petmap แพลตฟอร์มการแสดงผลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงสามารถดูข้อมูลโปรโมชัน สินค้าและบริการ รวมถึงสามารถซื้อบริการบางประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ได้

โดยผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานบริการ โปรโมชั่น และบทความต่างๆ เพื่อแบ่งปันให้ผู้ใช้คนอื่นๆ รวมถึงการส่งข้อมูลออกไปให้บุคคลภายนอกผ่าน Facebook Twitter และ LINE ได้ คำว่า “บริษัทฯ” “ของบริษัทฯ” “เรา” และ “Petmap” หมายถึงบริษัท โบลด์ บิสเน็ท จำกัด และบริษัทในเครือและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า “Petmap”) คำว่า “ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน” ในที่นี้หมายถึง บุคคลที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือส่งข้อมูลต่าง ๆ เข้ามายังเว็บไซต์

เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์และใช้บริการของเรา แสดงว่าท่านยอมรับว่าได้อ่านและเข้าใจนโยบายธุรกิจตัวนี้ที่สรุปไว้ในที่นี้แล้ว โดยนโยบายธุรกิจนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายธุรกิจนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดกลับมาตรวจสอบที่หน้านี้เป็นประจำเพื่อรับทราบข้อมูลใหม่ล่าสุด หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมใดๆ สามารถติดต่อเราที่ หน้าติดต่อ Petmap

การจัดส่งสิทธิ์ใช้บริการ

เมื่อผู้ใช้งานทำการสั่งซื้อบริการต่างๆ ของสถานบริการบน Petmap เรียบร้อย ระบบจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปที่

  • อีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ หรือ
  • อีเมลที่ท่านสมัครผ่าน Facebook Account หรือ
  • อีเมลที่ท่านสมัครผ่าน Google Account

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถนำไปแสดงใช้สิทธิ์ได้ที่หน้าสถานบริการหลังจากการชำระเงิน 1 ชั่วโมง

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากผู้ใช้งานยังไม่ได้ชำระเงิน ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหรือลบสินค้าจากตระกร้าได้ตลอดเวลา โดยไปที่หน้า ตระกร้าสินค้า (Cart) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเพิ่มลดสินค้าได้ด้วยตนเอง

การขอคืนเงินและยกเลิกสิทธิ์

เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้สิทธิ์ในสถานบริการต่างๆ แล้วเกิดความไม่พอใจในการบริการ ผู้บริการจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี แต่ท่านยังสามารถติดต่อที่ หน้าติดต่อ Petmap เพื่อสอบถามและประสานการช่วยเหลือ รวมถึงการให้คะแนนรีวิวสถานบริการนั้นๆ ได้

ผู้ใช้งานจะสามารถขอคืนเงินได้ในกรณีที่สถานบริการไม่สามารถให้บริการได้ตามที่แจ้ง อาทิ

  • โรงพยาบาลสัตว์ หากสัตว์เลี้ยงของท่านมีข้อจำกัดทางสุขภาพ ไม่สามารถฉีดวัควีนที่ทำการซื้อไว้หรือบริการทางการแพทย์ที่ท่านได้ซื้อสิทธิ์เอาไว้ ท่านสามารถเลือกขอใช้สิทธิ์หักค่าใช้จ่ายตามมูลค่าวัลเชอร์ที่ได้ชำระไว้ หรือขอคืนเงินผ่านระบบ
  • โรงแรม หากท่านไม่สามารถจองวันเข้าพักได้เป็นระยะเวลา 30 วันติดกัน ยกเว้นช่วงเทศกาล (High Season) ที่ทางโรงแรมกำหนด ท่านสามารถขอคืนเงินผ่านระบบ
  • ร้านอาบน้ำตัดขน หากท่านไม่สามารถจองวันเข้าใช้บริการได้เป็นระยะเวลา 30 วันติดกัน ท่านสามารถขอคืนเงินผ่านระบบ

ข้อมูลที่ต้องใช้ขอคืนเงิน

โดยท่านจำเป็นจะต้องติดต่อการขอคืนเงินเข้ามาทาง หน้าติดต่อ Petmap ภายในเวลา 90 นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินสั่งซื้อ ถ้าหากเกินกว่า 90 วัน ทาง Petmap ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี โดยเตรียมข้อมูล

  • เลขที่คำสั่งซื้อ
  • หลักฐานการติดปัญหาในการใช้บริการ

ระยะเวลาการคืนเงิน

  • 15-45 วันทำการ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า