พาหมาปรึกษา ปรึกษา Vet Service ที่บูธ ROYALCANIN ในงาน PET EXPO 2023

หัวข้อในคอนเทนท์

จากปณิธานของ โรยัล คานิน ที่ต้องการสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับน้องแมวและน้องหมา (Making a Better World for Pets) เพราะพวกเขาทำให้โลกของเราดีขึ้น โดยโลกที่ดีขึ้นสำหรับพวกเขา หมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดี การได้รับการเลี้ยงดูที่ดี การเพาะพันธุ์ที่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และได้รับสารอาหารที่ตรงกับความต้องการเฉพาะ ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียังรวมถึง การอยู่ในสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อทำให้โลกของพวกเขาดีขึ้น โรยัล คานิน จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนแนวทางเพื่อความยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีของน้องแมวและน้องหมา ซึ่งรวมถึงการเติบโตไปพร้อมสังคมที่มีความรับผิดชอบ ขณะที่พัฒนาแนวทางการผลิตและจัดส่งเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พาหมาปรึกษา ปรึกษา Vet Service ที่บูธ ROYALCANIN ในงาน PET EXPO 2023 1

นอกจากนั้น รากฐานในการทำธุรกิจของโรยัล คานิน (Royal Canin) มาจากการใช้วิทยาศาสตร์ในการค้นคว้า วิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการสังเกตการณ์ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลความรู้เหล่านี้ เป็นศูนย์กลางหรือหัวใจสำคัญของธุรกิจของเรามาโดยตลอด เราจึงใช้รากฐานความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์นี้ มาปรับใช้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงขั้นตอนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งต่อไปจนถึงมือลูกค้าของเรา โดยเรานำนวัตกรรมมาเป็นตัวช่วยพัฒนาและผลิตโภชนาการที่มีคุณภาพสำหรับน้องแมวน้องหมา พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

พาหมาปรึกษา ปรึกษา Vet Service ที่บูธ ROYALCANIN ในงาน PET EXPO 2023 2

นอกจากนี้ เรายังพัฒนาและแบ่งปันความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารหลายรูปแบบ ตั้งแต่โครงการภายใน โครงการภายนอกองค์กร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางการสื่อสารของเรา ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (Royal Canin Club) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เรา คู่ค้า ตลอดจนเจ้าของน้องแมวน้องหมาและผู้เชี่ยวชาญด้านน้องแมวน้องหมาเข้าใจถึงความสำคัญของโภชนาการที่เหมาะสม และสามารถให้การดูแลน้องแมวน้องหมาได้ดีขึ้น ซึ่งการดูแลอย่างถูกต้องควรเริ่มตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นชีวิตของน้องแมวน้องหมา

โดยการจัดตั้งโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ รวมถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงของไทย หรือ Pet Expo 2023 ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนที่เราปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแบ่งปันความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับดูแลน้องแมวน้องหมาอย่างถูกวิธี ให้ผู้เลี้ยงเข้าใจถึงความสำคัญของโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับความต้องการที่แตกต่างกันของน้องแมวน้องหมาในแต่ละช่วงวัยและสายพันธุ์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่น้องแมวน้องหมา และจะทำให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป และตอกย้ำถึงความตั้งใจในการ Making A Better World For Pets

พาหมาปรึกษา ปรึกษา Vet Service ที่บูธ ROYALCANIN ในงาน PET EXPO 2023 3

ที่บูธโรยัล คานิน (Royal Canin) ในงาน Pet Expo 2023 ครั้งนี้ นอกจากเหล่าเจ้าของและน้องแมวน้องหมาจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมของ โรยัล คานิน ที่ถูกจัดขึ้นภายใต้ความตั้งใจในการสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับน้องแมวและน้องหมา หรือ Making a Better World for Pets แล้ว คุณยังมีโอกาสได้ทำความเข้าใจน้องแมวน้องหมาแสนรักมากยิ่งขึ้น เพราะแต่ละกิจกรรมอัดแน่นไปด้วยความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการสังเกตดูแลน้องแมวน้องหมา เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการที่แตกต่างตามสายพันธุ์และช่วงวัยของพวกเขา รวมถึงการตอกย้ำถึงความสำคัญของโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของน้องแมวน้องหมา และความสำคัญของการพบสัตวแพทย์เป็นประจำ โดยกิจกรรมไฮไลท์ภายในบูธฯ ได้แก่

พาหมาปรึกษา ปรึกษา Vet Service ที่บูธ ROYALCANIN ในงาน PET EXPO 2023 4

โซนกิจกรรมให้ความรู้ (Education Zone)

เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Take Your Pet To The Vet ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (Sustainability) ที่ทางโรยัล คานิน ทำงานร่วมกับสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดในหมู่เจ้าของ และผู้เลี้ยงน้องหมาน้องแมว เพื่อสร้างพัฒนาการที่ดีตั้งแต่การเจริญเติบโตในช่วงแรก สำหรับพื้นฐานของสุขภาพที่ดีในอนาคต และการป้องกันอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมส่งเสริมการนำน้องแมวน้องหมาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำทุกปี อย่างน้อย หนึ่งถึงสองครั้งต่อปี รวมถึงส่งเสริมให้น้องแมวน้องหมาได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเหมาะสม

พาหมาปรึกษา ปรึกษา Vet Service ที่บูธ ROYALCANIN ในงาน PET EXPO 2023 5
พาหมาปรึกษา ปรึกษา Vet Service ที่บูธ ROYALCANIN ในงาน PET EXPO 2023 6

การบริการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการด้วย Vet Service โดยสัตวแพทย์ฟรี

โรยัล คานิน ให้บริการให้คำปรึกษาผ่านการนำนวัตกรรม Vet service ซึ่งเป็น AI ที่ช่วยวิเคราะห์ความต้องการด้านโภชนาการที่มีความเฉพาะของน้องแมวน้องหมาแต่ละตัว โดยมีสัตวแพทย์ให้คำแนะนำด้านการดูแลและปรับโภชนาการที่เหมาะสม

พาหมาปรึกษา ปรึกษา Vet Service ที่บูธ ROYALCANIN ในงาน PET EXPO 2023 7
พาหมาปรึกษา ปรึกษา Vet Service ที่บูธ ROYALCANIN ในงาน PET EXPO 2023 8
 • Vet service เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่โรยัล คานิน พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับสัตวแพทย์ และเจ้าของน้องแมวน้องหมา ซึ่งเป็นเครื่องมือให้สัตวแพทย์ใช้ในการแนะนำโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับน้องแมวน้องหมาแต่ละตัว ในรูปแบบของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่หลากหลายและครอบคลุมที่ไม่เหมือนใคร โดยความพิเศษของโปรแกรม คือ การช่วยคำนวณพลังงานอาหารและปริมาณอาหารที่เหมาะสมของน้องแมวน้องหมาแต่ละตัว ด้วยการช่วยเลือกอาหาร ในกรณีที่น้องแมวน้องหมา มีเรื่องปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ มีปัญหาด้านสุขภาพมากกว่า 1 โรค รวมถึงช่วยวางแผนกิจกรรมการควบคุมและลดน้ำหนัก ให้เหมาะสมแก่ลักษณะเฉพาะของน้องแมวน้องหมาแต่ละตัวอีกด้วย
พาหมาปรึกษา ปรึกษา Vet Service ที่บูธ ROYALCANIN ในงาน PET EXPO 2023 9

ผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่าง

ด้วยรากฐานของการดำเนินธุรกิจ ด้วยการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาค้นคว้า วิจัย พัฒนานวัตกรรม ร่วมกับการสังเกตการณ์ ผ่านการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและแบ่งปันความรู้ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของน้องแมวน้องหมาแต่ละสายพันธุ์ อายุ และความต้องการเฉพาะได้อย่างแท้จริง โดยเรายึดหลักความยั่งยืนเป็นหัวใจของทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อตอบรับกับเป้าหมายในการสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับน้องแมวน้องหมา ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้แบรนด์ Royal Canin จึงได้รับการพัฒนาและผลิตขึ้นภายใต้ความตั้งใจที่จะส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของน้องแมวน้องหมา เริ่มตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิต (Start of Life) ซึ่งก่อให้เกิดการดูแลเชิงป้องกัน เพื่อป้องกันโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

 • โภชนาการที่ออกแบบเฉพาะสำหรับสายพันธุ์ของสุนัข ซึ่งล่าสุดทาง โรยัล คานิน ประเทศไทย ได้มีการจดทะเบียนและนำเข้าอาหารสำหรับน้องหมาพันธุ์ดัชชุนและชิบะอินุ (Tailored-made nutrition for Dachshund and Shiba Inu) เพื่อตอบรับกับจำนวนการรับเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้ที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยอีกด้วย
พาหมาปรึกษา ปรึกษา Vet Service ที่บูธ ROYALCANIN ในงาน PET EXPO 2023 10

นอกจากนั้น ด้วยความมุ่งมั่นของ โรยัล คานิน ที่จะดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้ทั้งน้องแมวและน้องหมา ผู้คน และโลกใบนี้ จึงยึดหลักความยั่งยืนมาใช้ในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยมลภาวะในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เราปฎิบัติและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ คัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการขนส่ง กระบวนการผลิตสินค้า รวมถึงการใช้วัตถุดิบหมุนเวียน ผ่านการส่งเสริมการรีไซเคิล เพื่อให้มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาว

 • โรยัล คานิน พัฒนาและเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ Kitten and Puppy Growth Programs ซึ่งมีสินค้าด้านโภชนาการมากกว่า 50 รายการ ให้กลายเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แรกได้รับรองความเป็นกลางทางคาร์บอน
 • การเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์คาร์บอนเป็นกลางกลุ่มแรกของ ROYAL CANIN® นับเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางสู่การได้รับการรับรองคารบอนเป็นกลางในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราภายในสิ้นปีพ.ศ. 2568
 • ในปีพ.ศ. 2566 นี้ โรยัล คานิน ได้เปิดตัวบรรจุภัณฑ์แบบ Mono-packaging material ที่ร่วมคิดค้นกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ของเรา โดยเริ่มที่กลุ่มอาหาร ROYAL CANIN® Kitten and Puppy Growth Programs ที่วางขายในทั่วโลก โดยวัสดุดังกล่าวสามารถนำมารีไซเคิลได้ทั้งหมดผ่านระบบในการการรีไซเคิลในปัจจุบัน
พาหมาปรึกษา ปรึกษา Vet Service ที่บูธ ROYALCANIN ในงาน PET EXPO 2023 11

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริโภค จากโรยัล คานิน ภายในงานฯ

 • รับคูปองฉีดวัคซีนน้องแมวน้องหมาในร้านเพ็ทช็อป คลินิก และโรงพยาบาลสัตว์ที่ร่วมรายการฟรี เมื่อลงทะเบียนแอปพลิเคชัน Royal Canin Club และกรอกข้อมูลสัตว์เลี้ยง สามารถดูเงื่อนไขและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bitly.ws/DvTf
 • ลุ้นรับ Apple AirTag เพียงแชร์ภาพน้องแมวน้องหมาขณะร่วมกิจกรรมที่บูธโรยัล คานิน ผ่านทางโซเชียลมีเดีย และใส่แฮชแท็ก #Pet2VetExpo #RoyalCaninTH โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ทาง โรยัล คานิน กำหนด
 • รับส่วนลดพิเศษและรับสินค้าพรีเมียมจาก โรยัล คานิน ฟรี เมื่อซื้อสินค้าภายในงาน
  • ลดสูงสุด 10% สำหรับสินค้าสูตรใดก็ได้ ขนาดน้อยกว่า 7.5 กก. และลดสูงสุด 220 บาท สำหรับสินค้าขนาด 7.5 กก. ขึ้นไป
  • รับสินค้าพรีเมียมจาก โรยัล คานิน ฟรี เมื่อซื้อสินค้าตามขนาดที่กำหนด อาทิ ถังใส่อาหารลายสุนัขหรือแมว, ชุดแปรงขนแมว, เชือกจูงสุนัข, ชามอาหารแบบพกพา หรือที่ให้อาหารแมวพร้อมของเล่นในตัว
  • รับของสมนาคุณพรีเมียม On top เพิ่มเติมช่วงนาทีทองภายในงาน เมื่อซื้ออาหารน้องแมวน้องหมาตามขนาดและสูตรที่กำหนด อาทิ ผ้าขนหนู โรยัล คานิน, ชามอาหารแบบพกพาสามชั้น และขวดน้ำสแตนเลส
พาหมาปรึกษา ปรึกษา Vet Service ที่บูธ ROYALCANIN ในงาน PET EXPO 2023 12

BY

Sand Kanjarut

Sand Kanjarut

PETMAP MAG

ถ้าอยากร่วมกันสร้างเนื้อหาดีๆ สำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงให้ติด Google ไปนานๆ แบบนี้ สามารถ Inbox มาที่ แฟนเพจ Petmap ได้เลยค่ะ

คุณอาจสนใจบล็อกนี้ด้วย

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า