ทดสอบ

https://m.facebook.com/appredirect/?fallback_uri=%2Fqr%2F%3Fid%3D103727231177274%26redirect%3D1%26skip_native_check%3D1&native_uri=fb%3A%2F%2Fprofile%2F103727231177274&time_out=1000&refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fqr%2F&_rdr